Categoriearchief: Geen categorie

Adem en ontspanning therapie – methode van Dixhoorn

Wat is AOT

De methode

Ademtherapie is het helpen herstellen van een natuurlijke en ontspannen adembeweging, die door het gehele lichaam voelbaar is. Ontspanningstherapie is het bewustworden en leren hanteren van lichamelijke en mentale gespannenheid. Tezamen genomen bieden zij u de middelen waarmee een mens in zichzelf de eigen spanning kan regelen, via aandacht, voorstelling, houding, beweging en ademhaling. Daarmee kunt u ontdekken of een probleem samenhangt met een verhoogde spanning, die eigenlijk onnodig is en door u verminderd kan worden.

Uitblijven van effect

Wanneer er geen reactie optreedt in uw probleem of er is geen concrete ontspanningsreactie, dan zijn daar vaak redenen voor te vinden. Deze houden de spanning in stand en vaak wordt duidelijker waar zij precies uit bestaan. Dit kunt u bespreken met de behandelaar, het kan leiden tot een andere behandeling of terugverwijzing naar de huisarts of u kunt passende maatregelen nemen. Ook als de behandeling geen effect op het probleem heeft gehad bent u mogelijk iets wijzer geworden.

Hieronder een aantal teksten over de Methode

Standpunt AOT, Revalidatie Magazine, 2009
AOT lineair-procesmatig, Tijdschrift NeuroPsychiatrie, 2009
AOT Complete Methode, Tijdschrift Fysiotherapie, 2001
Principes van ontspannen ademen, 1994